HOME Nieuwjaarswens uit Xiamen, China

Nieuwjaarswens uit Xiamen, China Als er vrede heerst in je familie, zal dit tot voorspoed leiden

Nieuwjaarswens uit China

nieuwjaarswens-zegelschrift
Haitao, mijn kalligrafiejuf had bedacht dat we in het kader van het nieuwe jaar Chinese traditionele wensen kunnen gaan oefenen. Het mooie rode papier dat straks beschreven moet worden en naast en boven de deur moet komen te hangen, heeft ze al klaargelegd. Haitao tekent de karakters voor en ik let goed op welke streep, punt of bocht eerst getekend moet worden. De kalligrafische schrijfregel dat je van boven naar beneden en van links naar rechts moet schrijven, gaat namelijk niet altijd op.
Als ik vraag waarom het nu opeens anders moet en hoe ik dat kan weten, lacht ze. Ik moet gewoon goed opletten. Soms is een vorm een radicaal en wordt daarom altijd pas later geschreven. Ze vertelt iets over de verschillende soorten schrijfwijzen en een klein stukje geschiedenis. Het is niet alleen maar een abstract verhaal, maar alles is ook direct terug te zien in de wijze waarop bepaalde streepjes neergezet worden.

Over streepjes, welvingen, radicalen en snelheid

nieuwjaarswens
Let bij de getoonde kalligrafische voorbeelden bijvoorbeeld eens op het streepje links boven. Dat is iedere keer weer net even anders.
De illustratie bovenaan de pagina is in Zegelschrift, dat vooral gebruikt wordt voor wensen, zoals in dit geval een nieuwjaarswens. Op de compositiefoto zie je de andere schrijfwijzen. Dat moet je allemaal maar net weten.
Ik vind het heel interessant, maar ben tegelijkertijd ook erg blij dat ik, wanneer ik kalligrafie als vrije techniek in mijn kunst zal gebruiken, niet aan al deze regels hoef te voldoen, want helemaal doorgronden zal ik het waarschijnlijk nooit.
Ik wil wel proberen de regels, de bewegingen en technieken van de kalligrafie zo veel mogelijk te begrijpen en in de vingers te krijgen, omdat ik denk en verwacht dat deze lessen voor mijn beroep als kunstenaar een verrijking en een uitbreiding van mijn vaardigheden en mogelijkheden zullen zijn.
Voor echte kenners van de kalligrafische schrijfwijzen maak ik natuurlijk fout op fout en breng ik er ongetwijfeld helemaal niets van terecht.

In het reguliere handschrift wordt een veel voorkomende streek met een lichte welving van links naar rechts en maakt het penseel aan het eind, een kleine wending terug. In het oudste schrift – het Zegelschrift – wordt diezelfde streep zonder welving gemaakt en loopt naar rechts heel dun uit. Je keert dan ook niet terug met je hand. Dan bestaat er ook nog het cursieve schrift, dat ontstaat door het reguliere schrift met meer vaart en meer aan elkaar vast te schrijven.
Ik heb gemerkt dat het kunnen ontleden van de volgorde en van de oorsprong van de streken heel belangrijk is om een zinvol teken in cursief schrift te kunnen maken.
Maar soms is het cursief oplopende schrift zo versoepeld dat de oorsprong voor mij in ieder geval, niet meer te herkennen is. Dan is de gedegen opleiding en de informatie van Haitao nodig om de vormen te kunnen begrijpen en om ze beter na te kunnen schilderen.

Mijn nieuwjaarswens voor u

De betekenis van de hier getoonde nieuwjaarswensen c.q. boodschappen:

Als er vrede heerst in je familie, zal dit tot voorspoed leiden.

en

Doe het hele jaar goed je best en geld zal naar je huis en je familie gaan.

Omdat er ook wel enige kritische kanttekeningen te maken zijn bij deze Chinese nieuwjaarswens, wil ik u via deze blog gewoon een gelukkig en gezond nieuw jaar toe wensen.

Wordt vervolgd