HOME Mensen: Eva

Mensen: Eva

In het oorspronkelijke reliëf maakt Eva deel uit van de haar omringende natuur, zie “Inspiratiebronnen”. De slang, Eva’s lange haren en de druivenranken zijn met elkaar verweven. Er is geen duidelijke tegenstelling tussen Goed en Kwaad, zoals in veel andere (kerkelijke) kunstwerken vaak wel het geval is.
Parallel aan het Evaproject, werkte ik aan twee mythen. Het verhaal van “Demeter en haar dochter Persephone” uit het oude Griekenland en aan het verhaal “Ereskighal en Inanna” uit Mesopotamië. In beide mythen vormen de relatie tussen het rijk der levenden en het dodenrijk, en de verbinding tussen het bewuste en het onderbewuste (of de schaduwkant) van de mens, de belangrijkste thematiek. Deze werken zijn niet opgenomen op deze website.