HOME Lessen Open Werkdag

Lessen Open Werkdag Korte beschrijving van lesinhoud en werkwijze

Open Werkdag in het atelier van Carien Engelhard
 
Open Werkdag lessen in het atelier van Carien Engelhard
 
LESSEN
OPEN WERKDAG
Iedere laatste vrijdag van de maand stel ik mijn atelier open voor mensen die willen tekenen of willen werken met klei in een inspirerende werkomgeving en het prettig vinden advies en begeleiding te krijgen als zij daar behoefte aan hebben. Voor meer informatie, klik hier.
In de lessen, die ik ‘s ochtends geef op de Open Werkdagen komen deze aspecten van het kijken en lichaamshouding, en de invloed daarvan op uw werk uiteraard ook aan de orde. Dit zijn op zichzelf staande, afgeronde lessen met oefeningen en opdrachten. De lessen kunnen daarom ook afzonderlijk gevolgd worden.

THEMA: HET LICHAAM ALS INSPIRATIEBRON
Folder downloaden? Het lichaam als inspiratiebron. Tekenen

29 september Stilstaand model
Aandachtspunten: schaduw en licht, binnen- en buitenvormen.

27 oktober Bewegend model
Aandachtspunten: beweging in lijnen, lijnen in beweging.
Er wordt geoefend met kleur en grote kwasten.

24 november Gemengde technieken
Tekeningen uit voorgaande lessen dienen als inspiratiebron. In deze les wordt geëxperimenteerd met andere technieken zoals collage, knippen, snijden en scheuren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van verschillende soorten papier, krijt, verf, houtskool, inkt en potlood.
N.B. Voor nieuwkomers liggen er boeken klaar ter inspiratie.
Voor de liefhebbers is het mogelijk om een kleine serie werk te maken rondom het thema “het lichaam als inspiratiebron”, waarin verschillende technieken toegepast kunnen worden.

15 of 22 december (in overleg) Afronding
Alle voorgaande technieken en materialen kunnen gebruikt worden om vrij te werken rond het thema.
Voor degenen die in de vorige lessen al begonnen waren aan een serie, kan deze les ook gebruikt worden om werk af te maken.

N.B.
De ochtendlessen zijn bedoeld als eerste aanzet om zelf verder mee aan de slag te gaan. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer collectief bezig zijn met begeleiding en zijn er voldoende mensen om hier aan mee te doen, dan is het altijd mogelijk om in overleg deze ochtendlessen een vervolg te geven in een 1- of 2-daagse workshop.

Iedere laatste vrijdag van de maand OPEN WERKDAG in mijn atelier in Zutphen, Marsweg 115C.

Wilt u graag per email bericht ontvangen wanneer en waar de workshops plaatsvinden, stuur dan een email.


PLEZIER IN ONTWIKKELING
Niets is zo leuk als leren door vrij te experimenteren, nieuwe dingen te ontdekken en uzelf daarin steeds verder te ontwikkelen. Uitgangspunt bij al mijn lessen en workshops is dan ook vooral het plezier hebben of krijgen in tekenen en werken met papier en klei. Door hiermee bezig te zijn zult u ontdekken dat u een eigen (teken-) handschrift ontwikkelt.
Door het uitvoeren van oefeningen en opdrachten wordt bewustwording gestimuleerd t.a.v. de eigen waarneming en lichaamshouding. U zult ervaren welke invloed waarneming en lichaamshouding hebben op uw werk en op het plezier dat u ontleent aan de eigen ontwikkeling.

KIJKEN EN WAARNEMEN
In mijn lessen en workshops staat het thema ‘kijken’ centraal. Ieder mens kijkt vanuit zijn eigen perspectief, achtergrond en gewoontes naar de dingen om zich heen. Gewenning en vastgeroeste patronen kunnen een open blik en creativiteit negatief beïnvloeden. Mijn lessen en workshops zijn er op gericht om de deelnemers deze patronen te laten ervaren, te onderzoeken en te doorbreken. U leert om op een onbevooroordeelde en open manier waar te nemen om van daaruit beeldend te werken. Met materialen als papier, krijt en klei leert u uw tekenvaardigheden en expressie verder te ontwikkelen en vorm te geven.
HOUDING
EN BEWEGING
Andere belangrijke aandachtspunten zijn lichaamshouding en beweging. Door oefeningen ervaren de deelnemers eigen houding- en bewegingspatronen en leren deze te herkennen. Deelnemers ervaren aan den lijve welke invloed lichaamshouding en beweging hebben op het tekenen en het plezier daarin, en hoe deze eventueel te veranderen zijn.
Door deze diversiteit aan oefeningen wordt het vormgeven steeds gemakkelijker en leuker, leert u om meer betekenis te geven aan uw werk en en eigen ‘handschrift’ te ontwikkelen.