HOME Inspiratiebronnen: Teksten

Inspiratiebronnen: Teksten

Spot of Time
Uit: William Wordsworth,
The Prelude. Book 12
Spot of time is een begrip dat Wordsworth heeft beschreven in een gedicht. Een bepaalde plek in de natuur die indruk op je heeft gemaakt, kan steeds opnieuw troost bieden in en/of betekenis geven aan het “Nu”. Ik heb deze titel gebruikt voor een serie tekeningen, zie deze pagina.

There are in our existence spots of time,
That with distinct pre-eminence retain
A renovating virtue, whence, depressed
By false opinion and contentious thought,
Or aught of heavier or more deadly weight,
In trivial occupations, and the round
Of ordinary intercourse, our minds
Are nourished and invisibly repaired;
A virtue, by which pleasure is enhanced,
That penetrates, enables us to mount,
When high, more high, and lifts us up when fallen
Kapoor
“Het gaat om het proberen, snel ideeën verwerken en snel falen. Het risico van mislukken is een onderdeel van het creatieve proces”.

In de briefwisseling met Hilde Salverda van Kunst & Marketing n.a.v. haar interview en het samenstellen van mijn portfolio in 2012 zijn een aantal zaken besproken, die mij meer bewust hebben gemaakt van dingen die ik eigenlijk wel wist, maar soms niet deed.
Het boek met interview en portfolio is op mijn website te bekijken en gratis te downloaden op deze pagina.

 
Over de titel van de serie
“Zo onder, Zo boven”
CE: Het Latijnse woord Altus betekent zowel hoog als diep. Dat is toch fascinerend, vind je niet? Overeenkomsten tussen “hoog” en “diep” zie je ook terug in microscopische opnamen die opvallend veel gelijkenis vertonen met macroscopische opnamen. Structuren die visuele verwantschap met elkaar hebben, hebben mij altijd gefascineerd. Voor mij is het zoiets als een raadsel dat door goed te kijken en telkens opnieuw te tekenen, mogelijk te doorgronden is. Wat voor mij niet het geval is, maar de fascinatie blijft. Takken die de lucht in reiken, wortels die de aarde ingaan. De serie ‘Zo boven, Zo onder’ heeft hier ook mee te maken.

HS: … Misschien moet je een manier vinden om je gedachtegang bij je werk duidelijker naar voren te laten komen in de keuze van je titels en in een eventuele korte begeleidende verhelderende tekst.
De meeste mensen zullen waarschijnlijk de titel “Altus” niet begrijpen, maar het is maar zeer de vraag of ze de titel ‘Zo boven, Zo onder‘ wel begrijpen, hoewel het Nederlands is. Ik zou in dit geval gekozen hebben voor de titel “Altus”, met daarbij in 1 of 2 korte zinnetjes, de betekenis en/of vertaling van het woord.
Goede titels en teksten luisteren heel nauw en zijn uitermate belangrijk. Tekst laat de toeschouwer met andere ogen naar je werk kijken en geeft hem/haar de kans je werk te begrijpen. Dat vinden mensen prettig. Het publiek dat de moeite neemt om jouw werk te komen bekijken (en eventueel te kopen), moet het niet alleen mooi vinden, maar wil het ook graag kunnen begrijpen. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid.

Over kunst en publieksbereik
HS: Marketingtechnisch gesproken maakt het in feite weinig uit wat de thematiek van jouw kunst is en hoe het gemaakt is. Er zullen altijd voldoende mensen zijn die zich in jouw werk zullen herkennen, een soortgelijke manier van kijken hebben of openstaan voor een andere manier van kijken en zich daarom aangesproken voelen door jouw werk. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat hoeft ook niet. ‘Iedereen’ willen bereiken is niemand bereiken.
Ik vind dat een kunstenaar vooral dicht bij zichzelf en zijn eigen interesses moet blijven, want daar zit zijn/haar kracht. Maar dat doe je al. Wat belangrijk is, is dat je een goede manier vindt om dat wat jij wilt overdragen, ook helder, zichtbaar en inzichtelijk te maken aan buitenstaanders. Daar zijn nog wel wat verbeteringen mogelijk.