Home In opdracht

In opdracht

Living Memory
Veel kunstwerken die opgeslagen zijn in ons aller collectief geheugen zijn veelal tot stand gekomen doordat particuliere opdrachtgevers de behoefte hadden hun dierbaren en hun bezittingen te vereeuwigen. De kunstgeschiedenis staat er bol van. De werken die wij allemaal kennen, behoren tot de “elite”. Maar ook in het verleden zijn er ongetwijfeld veel mensen geweest, die niet behoorden tot die elite, maar eveneens de behoefte hadden hun dierbaren en hun bezittingen te laten vereeuwigen door kunstenaars. De meeste van die kunstwerken zijn nooit in de geschiedenisboeken terecht gekomen, maar zijn vaak wel generaties lang binnen de familie gebleven.

Met het project “LIVING MEMORY” willen de kunstenaars Carien Engelhard en Joost van der Krogt deze eeuwenoude traditie van opdrachtgevers en uitvoerend kunstenaars, nieuw leven inblazen.
De tijden zijn veranderd. Gelukkig is in de huidige tijd het geven van een opdracht aan een kunstenaar voor iedereen financieel haalbaar. De prijs is afhankelijk van uw opdracht, de materiaalkeuze en het gewenste formaat. Een tekening kunt u al laten maken vanaf € 400, afhankelijk van het formaat, een schilderij kost uiteraard meer tijd en ook meer geld.
Maar voor een schappelijke prijs kunt u dus al in het bezit komen van een authentiek en zeer persoonlijk kunstwerk. Ook leuk als cadeau.

Een foto is snel gemaakt en kan door iedereen gemaakt worden, zelfs met de telefoon en dat gebeurt dan ook volop. Maar zeker in het digitale tijdperk hebben de meeste foto’s een vluchtig karakter gekregen. Een tekening of schilderij kan generaties doorstaan, is veel persoonlijker en wordt gekenmerkt door het authentieke handschrift van de kunstenaar, dat van ieder kunstwerk een uniek stuk maakt. Daarnaast kunt u uiteraard dagelijks genieten van een heel persoonlijk kunstwerk aan de muur.

Carien Engelhard is gespecialiseerd in het tekenen en schilderen van huis en hof, industrie en natuur. Joost van der Krogt is gespecialiseerd in portretten, zowel van mens als dier. Wilt u graag dierbare personen, bezittingen of plaatsen laten vastleggen op papier of linnen? Neem dan contact op met de betreffende kunstenaar om verdere afspraken te maken.


Werkwijze
Stap 1: U heeft telefonisch contact en/of contact per email.
Hierin bespreekt u met de kunstenaar wat uw wensen zijn en informeert u naar de mogelijkheden en de prijs.
Er wordt een principe-afspraak gemaakt over de kosten, het uit te voeren werk en de globale inhoud van het contract.

Stap 2: De kunstenaar komt bij u thuis om schetsen en of foto’s te maken.
U doet een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs.
Zowel de kunstenaar als u ondertekenen het contract, zodat u beiden enige zekerheid hebt dat de overeenkomst daadwerkelijk wordt nagekomen. Mocht dit door overmacht niet mogelijk zijn, dan wordt uiteraard het reeds betaalde geld teruggegeven. In dit contract worden tevens afspraken vastgelegd rondom de bijbehorende rechten.

Stap 3: Een tekening wordt na ±2 tot 3 weken geleverd, tenzij anders is overeengekomen, een schilderij heeft meer tijd nodig.

Rechten
Portretrecht
De mensen die afgebeeld worden, hebben portretrecht. Dat betekent dat de kunstenaar dit portret niet zonder toestemming van degene die geportretteerd is, mag tentoonstellen of anderszins mag publiceren. Een ‘portret’ kan een foto, tekening of schilderij zijn, maar ook bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of een ander kunstwerk dat een herkenbare persoon voorstelt.

Copyright
Werken van beeldende kunst – zoals tekeningen, schilderijen, mozaïeken, beeldhouwwerken, lithografieën, bouwwerken, graveerwerken, houtsneden, plaatwerken en linoleumsneden – zijn auteursrechtelijk beschermd. De hoofdregel is dat niemand zonder de toestemming van de maker zo’n werk mag verveelvoudigen en/of openbaar maken.

Persoonlijkheidsrecht
Beeldend kunstenaars hebben persoonlijkheidsrechten. Een kunstwerk mag niet zomaar veranderd worden en de kunstenaar heeft in beginsel het recht zich te verzetten tegen aantasting of verminking van zijn werk.

Volgrecht
Volgrecht is het recht van de maker van een origineel kunstwerk om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel. Dit recht geldt ook in veel andere Europese landen.

Contact
Carien Engelhard
E: carienengelhard@gmail.com
T: 06 16 13 60 11

Joost van der Krogt
E: joostvanderkrogt@xs4all.nl
T: 06 42 05 63 46
www.joostvanderkrogt.nl