HOME De papiermaker, het doel van de reis bereikt

De papiermaker, het doel van de reis bereikt Samen met reisgenoten Echo en Oom, onderneemt Carien een reis naar het platteland

De papiermaker

De volgende dag gaan we verder op reis de bergen in naar het dorp waar de papiermaker gevestigd is. Het blijkt een familiebedrijf te zijn waarin broers, ooms en echtgenoten samenwerken.
Zij maken het gele papier dat gebruikt wordt voor het hemelgeld van tempels. Het wordt gemaakt van bamboe dat zomers gehakt wordt in de bergen rondom. De bamboe wordt vervolgens in grote kuilen langs de weg in water te week gelegd. Daarna wordt de bamboe vermalen en van de pulp wordt het gladde fijne papier gemaakt, dat met pigment geel gekleurd wordt.
Het geschepte natte papier wordt daarna op metalen platen geplakt.
De metalen platen zijn 6 meter lang en 2,5 meter breed. Het drogen gaat heel snel omdat onder de platen in een oven 6 meter lange boomstammen worden verbrand. De droogtijd is net lang genoeg om de plakker de kans te geven twee papierscheppers tegelijkertijd bij te benen. Maar het is hard doorwerken voor de man die het papier op het metaal plakt.

Heden, verleden en opvoeding
in het land van de papiermaker

Tegenwoordig zijn in alle stadjes en dorpen vlees, groenten en vruchten te koop langs de kant van de weg. Dat wordt nu heel normaal gevonden, maar dat was vroeger heel anders.
Echo vertelt me hoe de periode van de hongerjaren in de jaren ’70 haar beide ouders heeft gevormd en hoe dit doorwerkte in haar eigen opvoeding. Zij vertelt dit zonder wrok, maar het wordt heel duidelijk dat zij het besluit heeft genomen te kiezen voor de vrijheid die ze door de opvoeding van een strenge vader niet heeft gekend in haar jeugd. Naar huis gaan tijdens het Lentefestival doet ze niet echt voor haar plezier, het is meer een verplichting. Zij is de enige dochter en haar vader is eigenlijk nooit echt blij geweest met haar, waarschijnlijk had hij liever een zoon gehad.
Echo heeft duidelijk gekozen voor een ander soort leven dan gebruikelijk is. Dat blijkt uit de opleidingen die ze gevolgd heeft, het leren van de Engelse taal, het lezen van boeken, het reizen in binnen- en buitenland en het omgaan met buitenlandse mensen zoals ik. Ze wil nog niet trouwen en ook (nog) geen kinderen krijgen, maar leeft wel samen met haar vriend.
Het krijgen van een kind betekent hier dat beide ouders heel hard moeten werken om het kind de mogelijkheid te bieden goede scholen te volgen. Goede opleidingen zijn duur, terwijl het krijgen van een goede baan in de toekomst veelal van cruciaal belang is, niet alleen voor de kinderen zelf, maar ook voor de ouders. Tenslotte zijn kinderen voor veel ouders ook nog steeds een investering in hun toekomst en hun oude dag, zoals in de meeste landen in de wereld nog het geval is.
Het kunstenaarschap – zoals in het geval van Echo en haar vriend – is eigenlijk niet te combineren met het krijgen van kinderen, omdat er niet genoeg verdiend wordt om goede opleidingen te betalen.
Wordt vervolgd