HOME ‘Het lichaam als inspiratiebron. Werken met klei’

‘Het lichaam als inspiratiebron. Werken met klei’ Maak kennis met de veelzijdigheid van klei in 4 lessen

Het lichaam als inspiratiebron. Werken met klei
Een gat kan op zichzelf evenveel vormbetekenis hebben als een vaste massa. Wat ik nastreef is de intrinsieke emotionele betekenis van de vorm.
Henri Moore

Download hier de folder:Het lichaam als inspiratiebron voor werken met klei

Voor wie?

  • Voor iedereen die graag tekent, schildert en/of werkt met klei.
  • Voor iedereen die zijn/haar tekenhandschrift verder wil ontwikkelen.
  • Voor iedereen die het plezier wil ervaren van de eigen ontwikkeling.
  • Voor iedereen die het prettig vindt om in een kleine groep met eigen werk bezig te zijn.
  • Voor iedereen die het prettig vindt om professioneel advies bij de hand te hebben.
  • Voor iedereen die graag nieuwe technieken en mogelijkheden aangereikt wil krijgen en de ruimte om deze uit te proberen en te experimenteren.

N.B. Ervaring met tekenen, schilderen of werken met klei is nadrukkelijk geen vereiste.

DE LESSEN
Deze lessen zijn er op gericht de creativiteit van de deelnemers te stimuleren en hen kennis te laten maken met klei en de mogelijkheden daarvan. Tegelijkertijd zal het voor veel deelnemers een eerste kennismaking zijn met ruimtelijk werken. Foto’s van lichaamsvormen en andere organische vormen dienen als inspiratiebron.

Donderdag 15 september: Traditioneel “beeldhouwen”
Traditionele beeldhouwers beginnen met een brok steen of een blok hout. Door delen weg te snijden, uit te hakken of weg te slijpen, ontstaat de gewenste vorm. Het gaat hierbij dus om het weghalen van het materiaal om een nieuwe vorm te creëren.
Zowel binnenvormen als buitenvormen zijn van invloed op de zeggingskracht van een sculptuur. Hier wordt extra aandacht aan besteed in deze les.
Deelnemers krijgen een blok chamotteklei om mee aan de slag gaan. Het gereedschap bestaat uit handen, vingers, stokjes, ijzerdraad, etcetera.

Donderdag 13 oktober: Bouwen met klei
De eerste les was gebaseerd op het weghalen van klei. In deze tweede les gaan we bouwen met klei, d.w.z. een vorm bouwen door klei toe te voegen en aan elkaar te plakken.
Ook in deze les wordt extra aandacht besteed aan binnen- en buitenvormen, schaduw en licht en de invloed daarvan op de zeggingskracht van de sculptuur.

Donderdag 10 november: Kleivormen als mal
Klei wordt vaak gebruikt als basismateriaal voor het maken van een mal voor het gieten of bekleden met andere materialen.
Afhankelijk van de gebruikte materialen en het gewenste eindresultaat wordt de binnenvorm van de klei, dan wel de buitenvorm gebruikt als mal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beelden van brons of moderne plastics en andere kunststoffen. Maar ook aan kommen gemaakt van dunne gietklei of gesmolten glas, etcetera. Tijdens deze les houden we het bij eenvoudiger materiaal, namelijk papier-maché.
De deelnemers gaan een mal maken van klei, die vervolgens aan binnen- of buitenkant bekleed kan worden met papier-maché, waardoor het eindresultaat zal bestaan uit een sculptuur, vorm of gebruiksvoorwerp van papier-maché.

Donderdag 8 december: Hoogte en diepte in het ‘platte vlak’
Zoals bijvoorbeeld in de boekdrukkunst en de lithografie het geval is, kan ook in klei gewerkt worden met hoogte- en diepteverschillen door klei weg te halen uit of toe te voegen aan plakken klei. Dit is een techniek die al in het vroegste bestaan van de mensheid gebruikt werd, denk bijvoorbeeld aan de kleitabletten met hiëroglyfen bij de oude Egyptenaren. Die technieken worden nog steeds gebruikt om bijvoorbeeld reliëfs te maken en penningen te slaan.
Deze les wordt ook gebruikt om de in de vorige les gemaakte vorm uit de mal te halen en eventueel verder af te werken


Hoe zijn de lessen opgebouwd?
De lessen beginnen om 9.30 uur met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie. Dit geeft u de gelegenheid om op een ontspannen manier de overgang te maken van het dagelijks leven thuis naar de les. De lessen zelf zijn van 10.00 – 12.30 uur, inclusief een pauze.
Na de koffie beginnen we als ‘warming-up’ met een aantal aanwezigheidsoefeningen. Op die manier trainen we lichaam en geest en bereiden we ons voor op de aandacht, concentratie en rust die bevorderlijk zijn voor creativiteit en kwaliteit.
Daarna worden er korte tekenoefeningen gegeven of losmaak-oefeningen gedaan met klei, gevolgd door de eigenlijke les.

Iedere les is een afgerond geheel, waardoor deelnemers er voor kunnen kiezen één, een paar of alle lessen te volgen. Gebleken is echter dat de meeste deelnemers er de voorkeur aan geven om de hele serie lessen te volgen omdat dit de gelegenheid geeft om meer de diepte in te gaan en nieuwe dingen uit te proberen.

Voor sommige deelnemers zijn deze lessen een eerste kennismaking met klei. Meer ervaren deelnemers kunnen deze lessen gebruiken om hun vaardigheden te oefenen en uit te breiden.
Hoewel iedereen met zijn/haar eigen werk bezig is, leert de ervaring dat het gezamenlijk bezig zijn in een ruimte, deelnemers inspireert tot het uitproberen van andere technieken en een andere wijze van waarneming.

Tijden en kosten per les
9.30 – 12.30 uur Koffie, ‘warming-up’ en les, inclusief materiaal. € 30
12.30 – 13.30 uur Lunch  € 5
Wilt u mee lunchen? Dan graag van tevoren melden bij de aanmelding voor les en/of Open Werkmiddag.

13.30 – 17.00 uur Open Werkmiddag. € 7,50 per uur
Ook deelnemers aan deze kleilessen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om 1 x per maand – altijd de laatste vrijdag van de maand – te werken in mijn atelier. Men kan doorwerken aan het werk waaraan men begonnen is tijdens de les of werken aan meegebracht eigen werk en eigen materialen. Ik ben aanwezig voor begeleiding en advies, indien gewenst, maar u kunt gewoon uw eigen gang gaan. Gereedschap is aanwezig, eventuele extra materiaalkosten worden apart berekend.

Waar?
Atelier Carien Engelhard
Marsweg 115-1B in Zutphen

Aanmelding
Graag aanmelden via email of telefoon: carienengelhard@gmail.com of stuur een bericht naar 06 16 13 60 11.
Let op! Het aantal deelnemers is beperkt gezien de ruimte in het atelier. Geef u dus snel op.
Zijn er erg veel aanmeldingen, dan wordt er een tweede cursus georganiseerd op de eerste of de laatste donderdag van de maand.